• Den svenska gruppen i Cape Winelands, klädda för tidsresa i Nduli. På bilden ser ni: Emma Angelin Holmén, bitr. enhetschef Kalmar läns museum, Anna Lindquist, verksamhetsområdeschef, vård och omsorg, Mörbylånga kommun, Thomas Tryggvesson, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, Eva Folkesdotter Paradis, ordförande i vård- och omsorgsutskottet i Mörbylånga kommun, Kristina Thunman, träffpunktsamordnare i Kalmar kommun, Ingegärd Sjöstrand, enhetschef i Mörbylånga kommun, Tina Lindström, enhetschef, Kalmar läns museum, Anette Lingmerth, Kommunalråd (S) i Kalmar kommun, Leif Larsson, vice ordförande, Regionförbundet i Kalmar län. Bilden är tagen av Ebbe Westergren, President i Bridging Ages, Kalmar läns museum och därför saknas han på bilden!

    Den svenska gruppen i Cape Winelands, klädda för tidsresa i Nduli. På bilden ser ni: Emma Angelin Holmén, bitr. enhetschef Kalmar läns museum, Anna Lindquist, verksamhetsområdeschef, vård och omsorg, Mörbylånga kommun, Thomas Tryggvesson, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, Eva Folkesdotter Paradis, ordförande i vård- och omsorgsutskottet i Mörbylånga kommun, Kristina Thunman, träffpunktsamordnare i Kalmar kommun, Ingegärd Sjöstrand, enhetschef i Mörbylånga kommun, Tina Lindström, enhetschef, Kalmar läns museum, Anette Lingmerth, Kommunalråd (S) i Kalmar kommun, Leif Larsson, vice ordförande, Regionförbundet i Kalmar län. Bilden är tagen av Ebbe Westergren, President i Bridging Ages, Kalmar läns museum och därför saknas han på bilden!


  • Full aktivitet på tidsresan till år 1962

Cape Winelands

Av Emma Angelin Holmén 2013-10-30

Länsmuseet arbetar vidare i Sydafrika genom Bridging Ages i South Africa, och denna vecka är vi tre personal på plats i Cape Winelands, Ebbe Westergren, Tina Lindström och Emma Angelin Holmén. Tillsammans med Kalmar och Mörbylånga kommuner, regionförbundet och Cape Winelands District Municipality har museet under två år drivit projektet ”More Living- Active Age”. Syftet är att skapa en bättre livsituation för de äldre genom att använda kulturarvet i bred bemärkelse. Träffpunkter och äldreboenden i Cape Winelands och de båda svenska kommunerna har skapat verksamheter och haft erfarenhetsutbyten med varandra.

Igår var den svenska gruppen med på en tidsresa i en kåkstad, Nduli utanför Ceres. Tidsresan arrangerades av Bridging Ages i South Africa, samt en träffpunkt för äldre i området. Den handlade om tvångsförflyttning av svarta sydafrikaner. Vi fick följa med till 1962 när Ma Rose och hennes familj med små barn tvångsförflyttades till ett mycket litet hus med ett rum och kök. Historien är sann och Ma Rose som idag är en gammal kvinna var själv med på tidsresan. Vi var runt 100 deltagare från olika träffpunkter för äldre, en skola, politiker och andra boende i närheten. Upplevelsen var mycket stark och för oss svenskar är det väldigt svårt att förstå hur detta kunde ske i vår tid! Det är också gripande att se att de svarta än idag i hög grad lever i kåkstäder under svåra förhållanden.