Det var en man!

Av Cecilia Ring 2009-03-11

Nu har resultaten av den osteologiska genomgången av skelettmaterialet från slottet kommit. Det visar att den döde vid slottet var en ung man.Osteologen Anna Kloo Andersson på länsmuseet i Jönköping har nu gjort sitt jobb och gått igenom alla benen från skelettet vid slottet. Alla benen har nogsamt studerats, mätts och vägts. Utifrån den samlade bilden av skelettets olika delar har hon nu fastslagit att det var en man. Han var en spensligt byggd, ungefär 1,70-1,75 m lång man i sina bästa år, 20-25 år. Nåväl, han var kanske närmare 25 än 20! I övrigt hade han bra tandstatus och bara aningen tandsten och möjligen något litet angrepp av karies. Tändernas goda status tyder på att det var en person som hade det gott ställt. Trots detta kunde osteologen konstatera en förtunning i ögonhålorna som skulle kunna ha bildats på grund av att han under en kortare tid i sitt liv lidit av någon form av näringsbrist.Förutom näringsbrist tycks han dessutom haft problem med höften. Blankslitna ytor på den ena höftens ledkula, som sällan finns hos så unga personer, tyder på att höger höft har skapat smärta hos honom.