• Andreas Viberg med georadar.

    Andreas Viberg med georadar.


  • Bilden visar en ”snapshot” från filmsnutten nedan. I bildens vänstra kant syns en mörk rundat rektangulär form som vi misstänker kan vara ett 1500 år gammalt hus.

Förundersökningar i Hossmo och Rinkabyholm!

Av Ludvig Papmehl-Dufay 2013-05-30

Det drar ihop sig! På måndag inleder vi ett intensivt tvåveckors fältarbete söder om Kalmar, i Hossmo och Rinkabyholm där fyra platser ska förundersökas inför omdragningen av E22 som man bland annat kan läsa om här. De fyra platserna har identifierats som arkeologiskt intressanta genom ett antal arkeologiska utredningar, där man i något fall redan i det inledande skedet hittade rätt så spektakulära fynd. I Hossmo har man länge anat att det finns spår av en "storfräsarmiljö" från yngre järnåldern, och fynden från en utredning som gjordes 2008 bekräftade att man var något sådant på spåren. En av platserna som vi nu ska förundersöka är just denna plats, och förväntningarna är därför stora samtidigt som vi måste vidta viss försiktighet och särskilda åtgärder för att genomföra förundersökningen på bästa sätt, med största möjliga informationsutbyte med minsta möjliga ingrepp.

Ett sätt att göra detta är att innan själva grävningen genomföra olika prospekteringsmetoder för att så att säga "gräva utan att gräva". Georadar eller markradar är en sådan metod, som kan liknas vid ett ekolod på land och som kan ge detaljerad information om olika typer av lämningar som finns bevarade men begravda under mark i exempelvis en åker. Under fyra dagar hyrde vi in geofysikexperten och doktor i laborativ arkeologi Andreas Viberg (bilden), som gick över delar av vårt område med sin högteknologiska utrustning. Efter mätningarna vidtog ett digert tolkninsarbete för Andreas, men när vi sedan fick resultaten kan man bara konstatera att förväntningarna stiger.

Inom ytan som prospekterades har tidigare flera betydelsefulla fynd från yngre järnåldern gjorts, och fyndpsridningen sammanfaller väl med en rektangulär struktur om ca 30 x 10 m som mycket väl kan vara lämningarna efter ett långhus. Den som gräver får se brukar vi ju säga, men det ser onekligen lovande ut.

 På återhörande i denna sak alltså!

/Ludvig