Glimtar från arkeologiskt inomhusarbete

Av Karl-Oskar Erlandsson 2009-02-16

Arkeologer är inte bara ute och gräver. En stor del av arbetet sker inomhus, och för varje utgrävning som görs skrivs en rapport där fynd och iakttagelser från fältarbetet analyseras och bearbetas för att så mycket information som möjligt ska gå att få fram om det som undersökts.Under sammanlagt ungefär fem veckor i somras och i höstas undersökte vi boplatslämningar från stenåldern i Runsbäck, en undersökning som vi berättat mer om här .Sedan ett par veckor tillbaks pågår rapportarbetet, och idag har jag tillbringat dagen med att sortera och registrera femtusenåriga keramikskärvor i en särskild databas som sedan kopplas ihop med de kartor som vi framställt över boplatsytan i samband med undersökningen. På så sätt kan man ta fram kartor som visar spridningen över boplatsen för olika typer av fynd, och man kan få indikationer på vad som har hänt på platsen, vilken typ av aktiviteter som har pågått och var. Den här delen av inomhusarbetet är spännande på så sätt att man får tillfälle att titta lite närmare på de fynd som man hittat, och inte så sällan så gör man nya upptäckter i samband med fyndregistreringen. Idag hittade jag bland annat en keramikskärva som uppenbarligen använts sekundärt till någonting efter det att den ursprungliga krukan gått i kras: skärvan är helt kvadratisk och uppvisar slipspår på alla fyra brottytorna. Kanske har man använt skärvan som en skrapa för att bereda skinn, eller varför inte en krita? Vem vet.Mer nyheter om det spännande rapportarbetet kring stenåldersundersökningen i Runsbäck kommer framöver.Ludvig Papmehl-Dufay, KLM