29 aug 2014

Halvvägs genom fältarbetet i Skyttlahagen och Hossmo

Av Ludvig Papmehl-Dufay 2014-08-29

I skrivande stund har vi nått ganska precis halvvägs genom fältarbetet i Skyttlahagen och Hossmo. Upptäckterna har varit många och mycket har klarnat, samtidigt hopar sig frågorna på flera håll och mycket arbete återstår. För att inte tala om det som väntar när vi sen kommer inomhus… I Skyttlahagen är vi nu säkra på att det finns gravar inom området. Under en oregelbundet formad stensamling i backen hittade vi flera krossade krukor av keramik tillsammans med talrika små fragment av brända ben, vilket troligen är bålresterna från en kremering någon gång under yngre bronsåldern eller äldre järnåldern, i runda slängar 2500-3000 år sedan. Den här typen av gravar stämmer väl överens med den tid som boplatslämningarna på platsen härrör ifrån, och kan vara mycket svåra att upptäcka i den steniga och blockiga terrängen. Återstår att se om graven ligger själv eller om den får sällskap av fler...

 

Nu på söndag den 31 augusti är det arkeologidagen, då kör vi öppet hus på utgrävningen i Skyttlahagen mellan kl 10 och 14. Visningar hålls kl 11 och kl 13. Se karta nedan. Välkomna!

 

/Ludvig Papmehl-Dufay, Museiarkeologi Sydost