Intresseväckande skelettfynd på Kalmar Slott

Av Karl-Oskar Erlandsson 2009-02-06

Den här veckan genomför Kalmar länsmuseums arkeologer en förundersökning på slottet där Skanska gräver för nedläggning av en ny ledning på den yttre borggården. När schaktningarna inleddes i tisdags morse framkom ett kranium och ett antal andra skelettdelar från människa. Benmaterialet låg sammanblandat i ett lager knappt 1 m under markytan och kan sannolikt efter en första undersökning sägas komma från flera individer. Dessutom stötte man på en del av en äldre murkonstruktion varför grävningarna avstannade i väntan på tillstånd från länsstyrelsen att gräva igenom muren.På onsdagsmorgonen återupptogs grävningarna och ett nytt schakt öppnades upp längs med slottets södra huslänga, d v s den huskropp som sedan 1590-talet hyser slottskyrkan. I botten av det meterdjupa schaktet påträffades ett helt, förhållandevis välbevarat skelett av människa. Skelettet låg med ansiktet och bröstkorg nedåt, vridet i höften med benen lätt uppdragna. Armarna och händerna är hoplagda under kroppen och benen är korslagda. Den ovanliga positionen är intresseväckande eftersom den indikerar att det sannolikt inte rör sig om att individen fått en kyrklig eller vördnadsfull begravning. Högst eventuellt bär behandlingen av kroppen spår av ett brott, en krigshandling eller en avrättning varför osteologen och arkeologen Anna Kloo-Andersson från Jönköpings läns museum ansluter sig till grävningarna idag. Anna kommer tillsammans med vår arkeolog Cecilia Ring idag att försiktigt lyfta skelettet ur schaktet för att sedan ta det till Jönköping för vidare analyser. En osteologisk analys av skelettet skulle kunna ge intressant information kring dödsorsak, kön och eventuellt ursprung vilket inte bara är av intresse för oss som arkeologer utan även för allmänheten i Kalmar län. För närvarande diskuterar vi tillsammans med flera intressenter ett fortsatt samarbetsprojekt kring fyndet på slottet som vi självklart hoppas kan ge oss en ytterligare pusselbit till den mycket intressanta historia som slottet och de människor som levt där kan förmedla. Vi lovar att hålla alla intresserade uppdaterade om hur vi kommer att arbeta vidare med fynden liksom vad eventuella analysresultat visar. Ulrika SöderströmArkeologKalmar läns museumLäs artikeln i Barometern >>Se inslaget i Smålandsnytt >>