Läs arkeologi eller kulturmiljövetenskap i Kalmar till hösten

Av Cornelius Holtorf 2010-04-06

Nu är det dags att söka våra program och kurser som börjar efter sommaren vid Linneuniversitetet i Kalmar:Kulturmiljöprogrammet 180hp - en bred utbildning för jobb inom kulturmiljösektorn. Fördjupning i ett av sex huvudämnen samt en praktiktermin ingår.Kulturmiljövetenskap I, 30 hp (1KU100) - kulturmiljöprogrammets första termin!Att arbeta med kulturmiljön - en introduktion, 15 hp (1KU005) för nybörjare!Kulturmiljö i stad och land, 7,5 hp (1KU010) för nybörjare!Kultur och kulturpolitik i det post-industriella samhället, 7,5 hp (1KU020) för nybörjare!*Arkeologi I, 30 hp (1AE100) för nybörjare!Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp (1AE010) helt ny kurs på kvartsfart, kvällstid, cirka oktober 2010 - april 2011*Från Heinrich Schliemann till Indiana Jones: arkeologi som populärkulturellt fenomen, 7,5 hp (1AE015) kursen ges på engelska, distanskurs på kvartsfartHällbilder i norra Europa - en introduktion, 7,5 hp (1AE020) kursen ges på engelska, distanskurs på halvfart under cirka november/december månad*Från istiden till vikingatiden. En introduktion till skandinavisk förhistoria, 7,5 hp (1AE200) kursen ges på engelska under cirka september månadArkeologi i det samtida samhället, 7,5 hp (1AE205) kursen ges på engelska under cirka oktober månadAktuella perspektiv på arkeologisk teori, 7,5 hp (1AE210) kursen ges på engelska under cirka november månad*

Magisterprogram i arkeologi 60 hp

Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv, 15 hp (4AE400) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)Att skriva vetenskaplig arkeologi, 15 hp (4AE405) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)

*

Sök senast den 15 April, i vissa fall är även sen anmälningar efter detta möjliga. Har du frågor hör av dig till studierektor Cornelius Holtorf.PS Det finns även platser kvar vid våra sommarkurserTorpen i Småland - ett arkeologiskt perspektiv, 7,5 hp (1AE001)Att förmedla och tolka en plats – Kronobergs slottsruin, 7,5 hp (1KU001) - sök genast