Medeltida bebyggelselämningar i Prästhagen

Av Ludvig Papmehl-Dufay 2009-06-18

Första veckan av den arkeologiska undersökningen i Prästhagen strax söder om Köpingsvik på Öland är nu avklarad, och vi kan med glädje konstatera att vår hypotes om att lämningarna är från medeltiden stämmer. Innan midsommarfirandet tar vid kommer här en kortfattad rapport om första veckans arbete.Under veckan har vi ägnat oss åt att med hjälp av grävmaskin bana av det område som ska undersökas, och markera och mäta in de spår efter bebyggelse och andra konstruktioner som vi kan se. Spåren avtecknar sig tydligt som mörka fläckar mot den gulbruna sanden. Några dagars maskinavbaning återstår, men redan nu kan vi tydligt se att det inom området finns ett flertal hus som av fynden att döma är från vikingatid och/eller tidig medeltid, omkring 1000-1200 e Kr. Husen som vi hittills har identifierat är av en typ som tidigare inte undersökts på Öland; konstruktionen bygger på att väggarna har varit takbärande, och såväl små skjul-liknande byggnader som större bostadshus med flera rum har identifierats. Bland fynden som hittills framkommit märks en vit glaspärla, några järnnitar och vad som troligtvis är en vävtyngd i kalksten. Fyra stycken större mörkfärgningar skiljer ut sig genom sin storlek, och med sina uppemot 4-5 m i diameter kan de möjligen representera brunnar eller så kallade grophus vilket är vanligt bland annat under yngre delen av järnåldern. Förhoppningsvis ska arbetet i nästa vecka bringa klarhet i detta, och då återkommer vi även här på bloggen med lite bilder och mer nyheter från undersökningen.Trevlig midsommar!Ludvig Papmehl-Dufay, KLM