• En väggmålning från en av de paramilitära grupperna i Belfast.

    En väggmålning från en av de paramilitära grupperna i Belfast.


Nordirland, varaktig fred eller fortsatta konflikter?

Av Ebbe Westergren 2014-08-05

Under fyra dagar i juli besökte jag de norra delarna av Irland, tillsammans med Lena Westergren från Linnéuniversitetet. Detta område drabbades av våldsamma konflikter mellan katoliker och protestanter under 30 år, 1968-1998. Bomber och attacker avlöste varandra och mer än 3000 personer dödades. Kalmar läns museum och Bridging Ages var inbjudna av en av de organisationer som arbetar aktivt med fredsprocessen, Diversity Challenges, med deras ledare Will Glendinning och Maura Maginn.

Vi åkte runt i gränsområdena mellan Irland och Nordirland, det som kallades Killing fields under konflikten, och besökte ett tiotal av de memorials som har placerats vid platser där dödliga attacker ägt rum. Vi såg de gigantiska murar som skiljer katolska och protestantiska områden i Belfast liksom ett antal av de stora målningar som finns på husväggarna, där ofta våldet glorifieras. Vi träffade några av de organsationer som arbetar med fredsprocessen, förutom Diversity Challenges, även Healing Through Remembering, Dundalk museum och Verbal Arts Centre i Derry.

Syftet med resan var tvåfaldigt, dels att diskutera om ”tidsresemetodiken” är användbar, som ett av flera medel i fredsarbetet, dels att utröna om det är möjligt att hålla Bridging Ages internationella konferens i området 2015.

Vad blev då resultatet av studiebesöken, mötena och diskussionerna:

1.    Det finns ett tydligt intresse att använda ”tidsresemetodiken”, som en del i fredsarbetet, i ett samarbete mellan Kalmar läns museum/ Bridging Ages och någon eller några av de organisationer som vi träffade. Besök i Kalmar och gemensamma ansökningar är aktuella.
2.    Alla var överens om lämpligheten att hålla Bridging Ages konferens i Dundalk, nordöstra Irland, med Dundalk museum och Diversity Challenges som huvudorganisatörer. Tidpunkt: 2-4 juni 2015

Sammanfattning: Det är chockerande att höra de hemska historierna om bomber och attacker under 70-, 80- och 90-talen och alla de människor som dödades och skadades. Det är stor skillnad att se sådant på TV och att besöka platserna och höra om det i verkligheten.

Mycket positivt har hänt efter fredsöverenskommelsen, ”Good Friday agreement” 1998. Men mycket återstår, rädslan och misstänksamheten är fortfarande stor. Fler åtskiljande murar byggs, mord och vedergällningar på motståndare äger fortfarande rum, de historiska marscherna är lika aktiva som under konflikten.

Det känns som en heder att det finns en tilltro att Kalmar läns museum och Bridging Ages med vår kompetens inom ”tidsresemetodiken”, kan bidra i fredsarbetet.

Ebbe Westergren