Tjära Målilla

Av Veronica Palm 2010-09-13

Nu är vi här igen!

Slutundersökning i Målilla. Idag påbörjades slutundersökningen av ett par ytor längs den planerade förbifarten i Målilla.I våras genomförde vi en förundersökning på samma plats som vi då bloggade om.Under denna vecka kommer vi att undersöka kolningsgropar och tjärframställningsgropar. Idag har vi börjat att åter gräva fram tre anläggningar som använts vid tjärframställning. Vi vet ännu inte hur gamla anläggningarna är eftersom vi inte fått dateringsresultaten från förundersökningen. Vi återkommer med mer information inom kort!Här syns en trätunna vari tjäran uppsamlades under själva tjärbränningen. Ovanpå kärlet fanns en mängd stora stenar varigenom tjäran "filtrerats". Denna typ av anläggning brukar kallas för tjärtratt och består av en trattformad grop med ett uppsamlingskärl i botten. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museumÖversikt av tjärtrattens botten. Gropen är ca 2 m djup. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museumNicholas rensar fram en rektangulär grop kantad med lera och träplankor. Möjligen utgör den ytterligare en form av tjärframställningsgrop. Funktionen är än så länge oklar. Vi har inte hittat paralleller till denna någon annanstans. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museum-----------------------------------------------------------VISNING AV UNDERSÖKNINGENonsdagen den 15 september kl. 17.00samling vid MMSkis klubblokal i Dala, Målilla.Välkomna!-----------------------------------------------------------HälsningarVeronica Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museumNicholas Nilsson, Kalmar läns museumJohan Åstrand, Smålands museum