Välkommen till Bötterumsmässan 1 september 10-16

Byggnadsvård, Hantverk & Trädgård

Fritt inträde! Massor av aktiviteter hela dagen!

 

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med mer information om dagen. Följande utställare är anmälda:

Fönsterhantverkaren i Kristdala

Hanssons fönsterhantverk

Tegelvikens fönsterhantverk

Källmans specialsnickerier

PelArne Smide

Dahlbergs Kakelugnsmakeri

Wahlnemo byggnadsvård

Träprofil, Tage Johansson

HH Inredning Finsnickeri

Drags plåt AB

Engwall o Claesson linoljefärg

Ölands byggnadsvård med försäljning av byggnadsvårdsprodukter

Jan -Ove Svensson och Rolf Eriksson visar timring

Målilla-Gårdveda hembygdsförening kör stickspånshyvel och kokar rödfärg

Sulegång, Kultur- och naturcentrum (gärdesgårdar mm)

Högsby kommun

Länsstyrelsen Kalmar län

Högsbyortens biodlarförening

Sven Plasgård, pomolog med sortbestämning av äppel och förevisning av ympning

Ölands Sydöstra Trädgårdsamatörer ( Ö-STA)

Rosensällskapet

Högsbyortens biodlarförening

Sven Plasgård, pomolog med sortbestämning av äppel och förevisning av ympning

Ölands Sydöstra Trädgårdsamatörer ( Ö-STA)

Rosensällskapet

Frangens vardagslyx och lamm (ullberedning mm)

Höjdens mejeri (lokalt osthantverk)

Lokala slöjdhantverkare (mer information kommer)

Kalmar läns museum, byggnadsantikvarier

Kalmar läns museum, tapetexpert

Kalmar läns museum, kulturmiljöpedagoger

Utmarkens fönsterrenovering

Dräktrådet, Kalmar läns hembygdsförbund

Emådalens Trädgårdssällskap

Örtasällskapet

Törnkullens byggnadsvårdsbutik, Oskarshamn

På mässan kommer det också att finnas ett område med försäljning av lokalt hantverk med hantverkare som arbetar med bl a ull och annan textil, trådslöjd och träslöjd.

Att göra på mässan bland annat:

Restid till Bötterum

25 min från Mönsterås
30 min från Oskarshamn
45 min från Kalmar
1 tim från Vimmerby

Bötterumsmässan är en del av Kalmarsundsveckan.

Bötterumsmässan går i linje med de nationella miljömålen och de globala målen för Hållbar utveckling (Agenda 2030) och då främst:

Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsest uktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig t aditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.

Kultur- och bebyggelsemiljöer
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlings landskapet är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

För utställare

Välkommen som utställare på Bötterumsmässan som hålls den första lördagen i september i historisk miljö i Bötterum längs med vägen mellan Kalmar och Högsby. Vi söker dig som vill visa upp din verksamhet, dina tjänster, dina produkter och din kunskap. Det går också mycket bra att sälja produkter. Tillsammans kan vi skapa en innehållsrik dag för besökarna som förra året uppgick till ca 1500. Temat är Byggnadsvård, Hantverk & Trädgård.

Vi erbjuder i största möjliga mån plats i tält eller på annat sätt under tak men ni får ta med egna bord etc. Inför evenemangsdagen mailar vi ut en karta med utställningsplatser markerade. Vi bjuder på macka och kaffe kl 9 på evenemangsdagen då vi vill att alla utställare ska ha anlänt.

Anmälan sker till Liselotte Jumme på Kalmar läns museum liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se eller 070-398 38 04.

Vi hoppas på fint väder och en härlig evenemangsdag! Varmt välkommen med din anmälan senast 20 juni med tanke på semestrar och planering.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

ls-kalmar-logo.png
klm-logo.png
langemala-hf-logo.png
logo-kalmar-lans-hembygdsforbund.png