Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Bark-förening för byggnadsantikvarier

Kontaktperson:
Liselotte Jumme
Bebyggelseantikvarie, enhetschef

BARK är en förening för organisationer som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag. Föreningen ska gynna uppbyggnad och förmedling av byggnadsantikvarisk kunskap. Genom en ökad samverkan ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar, utvecklingsorienterad byggnadsantikvarisk verksamhet med både regionala och överregionala styrkor.

BARK består av Regionmuseet Kristianstad, Kalmar läns museum, Jönköpings läns museum, Blekinge museum, Dalarnas museum, Värmlands museum, Sörmlands museum, Kulturparken Småland, Stockholms läns museum, Upplandsmuseet, Östergötlands museum, Västarvet, Bohusläns museum, Kulturmiljö Halland, Gotlands museum, Jämtlands länsmuseum (Jamtli), Länsmuseet Västernorrland (Murberget), Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Örebro läns museum och Västmanlands länsmuseum. 

BARK har som målsättning:

  • Att främja medlemmarnas intressen genom samverkan
  • Att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet som är kvalitativt högtstående, effektiv och museibaserad
  • Att skapa ett öppet samarbetsklimat och en kreativ kunskapsbyggande miljö med överregionala horisonter
  • Att stödja medlemmarnas antikvariska verksamhet så att ägarna kan förvalta och utveckla resultaten i sina respektive museer och regioner
  • Att genom samverkan bättre nyttja och utveckla medlemmarnas kompetens samt gemensamt arbeta för en samordning och utveckling av verksamheterna.

Mer information finns här: http://www.foreningenbark.com/BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire