Byggnadsvårdstjänster

Bebyggelseenheten på Kalmar läns museum har en bred kompetens inom det bebyggelseantikvariska arbetsfältet. I dagsläget är vi 9 tillsvidareanställda antikvarier på enheten. Gemensamt för samtliga anställda är förmågan att göra kulturhistoriska bedömningar och beskrivningar. Kompetens finns främst inom områdena bebyggelsehistoria, byggnadsvård, byggnadsteknik, etnologi, konstvetenskap, kulturgeografi, historia och restaurering. Det finns dessutom utvecklade samarbeten med länsmuseerna i Smålandslänen samt Östergötland vilket möjliggör ett snabbt utökande av personalstyrkan.

I dag har vi ett flertal större och mindre kunder med uppdrag inom;

 • rådgivning,
 • besiktningar
 • vård- och underhållsplanering
 • kulturhistoriska utredningar
 •  kulturmiljöunderlag för samhällsplanering
 • åtgärdsförslag
 • antikvariska projekteringar,
 • antikvarisk medverkan
 • sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt PBL  
 • dokumentationer
 • inventeringar
 • rapport- och bokproduktion,
 • samt stadsvandringar, föreläsningar och pedagogiska program.

Uthyrning av kittlampa
150 kr / dygn

800 kr / vecka