Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

En levande skärgård

Samtliga skärgårdsrapporterna finns att ladda ner här tillsvidare

Kulturmiljö - kulturarv - är ord som väl stämmer in på skärgården. Men det är ett kulturarv som snabbt håller på att försvinna i sin immateriella aspekt.

Det fysiska kulturarvet har dock stora möjligheter att bli bevarat. Bebyggelsen, hamnarna och odlingslandskapet är uppskattade av många människor som ser värdet av att vårda dem väl, både för känslans skull och för att det är ekonomiskt fördelaktigt. För att få en bättre kunskapsgrund att stå på, har den regionala kulturmiljövården, dvs länsstyrelsen och länsmuseet, gjort en inventering av skärgårdens miljöer. Syftet med inventeringen har varit att få mer ingående kännedom om öarnas äldre byggnadsbestånd och odlingslandskap, något som i sin tur kan bilda underlag för kulturhistoriska överväganden av olika slag. Det gäller ställningstaganden beträffande skydd, bidrag och vård av bebyggelse och odlingslandskap. Materialet skall också kunna användas i utvecklingsprojekt, vid rådgivning och olika former av informationsinsatser samt för att utarbeta ett skärgårdens kulturmiljöprogram.

En levande skärgård

Den viktigaste bevarandefrågan kulturmiljövården står inför i skärgården, är hur en bofast befolkning ska kunna ges möjligheter att verka och försörja sig där året runt. Visionen är en levande skärgård med hävdat kulturlandskap och varsamt omhändertagen äldre bebyggelse. Med levande menas både att människor ska kunna bo och tjäna sitt uppehälle i skärgården, men också att skärgården ska kunna användas för rekreation. Verksamheter och bebyggelse måste därför tillåtas växa fram i nya former på det befintligas villkor.

Bebyggelseregistret

Registret finns tillgängligt via bebyggelseregistret.raa.se. För utveckling och teknisk förvaltning av registret svarar Riksantikvarieämbetet i Stockholm medan länsmuseet i Kalmar ansvarar för det kulturhistoriska sakinnehållet i skärgårdsinventeringen. Registret har varit igång sedan 1998 och fylls kontinuerligt på med information om byggnader från hela landet. Följande öar är nu tillgängliga i bebyggelseregistret:

Västerviks kommun: Björkholmen, Ekö, Flatholmen, Gärdsholmen, Hersö, Horsö, Idö, Järsö, Koholmen, Lilla Rätö, Lilla Järö, Ljusterö, Loftahammars-Hultö, Långö, Långö (Lilla Rätö 1:2), Långö (Västrums sn), Marsö, Norra Långholmen, Nävelsö, Skälö, Spårö, Stora Järö, Stora Kalvö, Stora Rätö, Stora Trollholmen, Sundsholmen, Tallholmen, Torrö (vid Hasselö), Torrö (vid Malmö), Vidö, Vinökalv, Västrums-Hultö,Värmansö, Värsö, Äskeskär, Örnholmen

Oskarshamns kommun: Boskär, Hamnö, Hunö, Marsö, Skavdö, Stora Bergö, Strupö, Upplångö, Vinö, Älö, Ävrö, Örö Mönsterås kommun: Björnö, Dämman, Gårö, Herrholmen, Lövö, Oknö, Vallö.

Inventeringen genomfördes 1996-2003, inledningsvis i länsstyrelsens regi och därefter av Kalmar läns museum, men med bidrag av länsstyrelsen.

Västerviks museum medverkade när delar av Västerviks skärgård inventerades. Inventeringsarbetet avrapporterades på flera olika sätt; här på Kalmar läns museums hemsida, i Kalmar läns museums årsbok 2003, i form av särskilda "örapporter", genom informationsmöten och föredrag. Det viktiga är att resultaten får en bred spridning och blir tillgängliga för alla. Örapporterna är ett försök att samla all tillgänglig kunskap om varje ös kulturhistoriska utveckling i en kortfattad historik. Denna kompletteras med en enkel historisk beskrivning av bebyggelsen på ön, en kortfattad kommentar angående dagsläget och avslutas med en litteraturlista för den som vill läsa mer. Örapporterna är skrivna av antikvarie Agneta Ericsson.


Ladda ner: Dämman pdf 89 kB

Ladda ner: Gårö/Tokö m. Skeppsholmen pdf 124 kB

Ladda ner: Lövö pdf 113 kB

Ladda ner: Oknö pdf 114 kB

Ladda ner: Herrholmarna pdf 115 kB

Ladda ner: Vållö m. Taktö pdf 130 kB

Ladda ner: Björnö m Ängeskär pdf 130 kB

Ladda ner: Boskär pdf 103 kB

Ladda ner: Fittjö pdf 105 kB

Ladda ner: Blå Jungfrun pdf 109 kB

Ladda ner: Älö pdf 118 kB

Ladda ner: Furö pdf 114 kB

Ladda ner: Hamnö pdf 114 kB

Ladda ner: Hunö pdf 112 kB

Ladda ner: Långöarna pdf 124 kB

Ladda ner: Marsö pdf 115 kB

Ladda ner: Örö pdf 126 kB

Ladda ner: Runnö pdf 137 kB

Ladda ner: Skavdö pdf 111 kB

Ladda ner: Stora Bergö pdf 97 kB

Ladda ner: Vinö pdf 131 kB

Ladda ner: Strupö pdf 133 kB

Ladda ner: Ekö pdf 720 kB

Ladda ner: Grindö pdf 727 kB

Ladda ner: Askö pdf 805 kB

Ladda ner: Hasselö pdf 745 kB

Ladda ner: Björkö m. Björkholmen pdf 752 kB

Ladda ner: Flatholmen pdf 712 kB

Ladda ner: Händelöp pdf 729 kB

Ladda ner: Järsö pdf 115 kB

Ladda ner: Järöarna pdf 108 kB

Ladda ner: Kårö pdf 118 kB

Ladda ner: Eknö pdf 758 kB

Ladda ner: Loftahammars Hultö pdf 108 kB

Ladda ner: Långholmen pdf 119 kB

Ladda ner: Långö m. Trässö pdf 129 kB

Ladda ner: Malmöarna m. Skeppsholmen pdf 130 kB

Ladda ner: Marsö pdf 116 kB

Ladda ner: Rågö m. Sorsö, Kalvö, Skärbäcksholmen och Stora Trollholmen pdf 131 kB

Ladda ner: Nävelsö pdf 110 kB

Ladda ner: Rätö m. Långö och Stevassen pdf 136 kB

Ladda ner: Skälö pdf 117 kB

Ladda ner: Smågö m. Värsö pdf 115 kB

Ladda ner: Hersö m. Koholmen pdf 747 kB

Ladda ner: Solidö pdf 105 kB

Ladda ner: Spårö och Grönö pdf 127 kB

Ladda ner: Stora Rätö pdf 126 kB

Ladda ner: Stora Kalvö pdf 128 kB

Ladda ner: Storkläppen pdf 94 kB

Ladda ner: Strömsholmen pdf 106 kB

Ladda ner: Städsholmen pdf 116 kB

Ladda ner: Sundsholmen pdf 126 kB

Ladda ner: Torrö pdf 101 kB

Ladda ner: Tallholmen och Örnholmen pdf 103 kB

Ladda ner: Vidö pdf 101 kB

Ladda ner: Vinökalv m. Justerö pdf 136 kB

Ladda ner: Väderskär pdf 113 kB

Ladda ner: Värmansö pdf 127 kB

Ladda ner: Västrums Hultö pdf 116 kB

Ladda ner: Västrums Långö pdf 114 kB

Ladda ner: Åsleskär, Jutskär och Bondeskär pdf 117 kB

Ladda ner: Idö m. Krokö pdf 143 kB

Ladda ner: Sladö pdf 131 kB

Ladda ner: Äskeskär pdf 105 kB

Ladda ner: Hersö pdf 702 kB

Ladda ner: Ävrö pdf 229 kB


BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire