Energismart

Har du funderat på att energieffektivisera ditt hus? Det är klart du har. Genom energibesparande åtgärder kan du både spara pengar och bidra till miljöarbetet. Men åtgärderna kan också påverka miljön och till och med din ekonomi negativt.

Hur sparar jag energi utan att förstöra mitt fina hus? Måste jag byta de gamla fönstren? Måste originaldörren bytas mot en ny? Vad kan jag själv göra utan att det kostar så mycket pengar? Fastighetsägare, stora som små, ägare till sekelskifteshus eller villa från 1950-talet, har att ta ställning till hur man bäst energieffektiviserar sina hus. Från samhället i stort är trycket hårt på sådana åtgärder och det finns många sätt att utföra dem på.

Tips och råd

Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar Energi har samlat tips och råd om varsam energieffektivisering i ett nedladdningsbart faktablad (pdf).  Varsam energieffektivisering innebär att man tar hänsyn till husets karaktär och kulturhistoriska värden när man göra sina val. Det innebär vanligen att man väljer åtgärder som inte påverkar byggnadens utseende så mycket.

11 exempel på varsam energieffektivisering

 • Byt till energieffektiva lampor och se till att elektriska apparater inte står och drar el i onödan.
 • Sänk temperaturen 2 grader och spara 10 % av energikostnaden.
 • Rullgardin framför fönster motsvarar ett extra energiglas.
 • Sätt draperi vid dragig dörr.
 • Håll svalt i sovrum och rum du sällas vistas i.
 • Täta kring fönster och dörrar. Tätningslister behöver förnyas då och då.
 • Lyft på tak- och golvlist, dreva mot drag och sätt dit listen igen.
 • Förse de gamla fönsterbågarna med ett invändigt isolerglas om fönstren ändå måste renoveras.
 • Elda för mysfaktor och för att spara energi,
 • Se över hur du värmer upp huset. Byt eventuellt uppvärmningssystem. Är din panna gammal? Är styr- och regelsystemet föråldrat? Här finns pengar att tjäna!
 • Tilläggsisolera vindbjälkslagret = den enklaste formen av tilläggsisolering. Omkring 15 % av värmen försvinner ut genom taket.