Genom att använda webbplatasen godkänner du vår användning av webbplatskakor. Jag godkänner! | Vad är webbplatskakor?

23 maj 2013

Kalmar läns museum ingår avtal med Cape Nature

Kalmar läns museum undertecknade torsdagen den 23 maj ett samarbetsavtal med Cape Nature, Sydafrikas största naturvårdsorganisation. Med i avtalet är också Bridging Ages International och Bridging Ages Western Cape.

Länsmuseet har i flera år samarbetat med Cape Nature i Sydafrika kring utbildningar och tidsresor. Avtalet innebär en vilja att göra förbindelserna fastare och ger förhoppningsvis möjlighet att utveckla en rad projekt tillsammans. Cape Nature ansvarar för naturvården i ett av världens mest artrika områden, Western Cape provinsen. Det är en stor organisation med över 600 anställda, professionella och världsledande inom naturmiljö och ekologi. De sköter ett 40-tal naturreservat och flera världsarv. Cape Nature efterfrågar länsmuseets kompetens inom kulturmiljö och pedagogiskt skicklighet. Kalmar läns museum vill med avtalet bredda kunnandet inom naturmiljön och skapa ett helhetsgrepp i arbetet med landskapet. Det ger också inspiration till utökat samarbete med regionala och lokala naturmiljö- och kulturmiljöorganisationer.

Kas Hamman, chef för Cape Nature, hade kommit från Kapstaden i Sydafrika för att underteckna avtalet. Från länsmuseet undertecknade museichefen, Örjan Molander och från Bridging Ages, Ebbe Westergren.

Sidan uppdaterades 22 juni 2016 klockan 11.50