23 maj 2013

Kalmar läns museum ingår avtal med Cape Nature

Kalmar läns museum undertecknade torsdagen den 23 maj ett samarbetsavtal med Cape Nature, Sydafrikas största naturvårdsorganisation. Med i avtalet är också Bridging Ages International och Bridging Ages Western Cape.

Länsmuseet har i flera år samarbetat med Cape Nature i Sydafrika kring utbildningar och tidsresor. Avtalet innebär en vilja att göra förbindelserna fastare och ger förhoppningsvis möjlighet att utveckla en rad projekt tillsammans. Cape Nature ansvarar för naturvården i ett av världens mest artrika områden, Western Cape provinsen. Det är en stor organisation med över 600 anställda, professionella och världsledande inom naturmiljö och ekologi. De sköter ett 40-tal naturreservat och flera världsarv. Cape Nature efterfrågar länsmuseets kompetens inom kulturmiljö och pedagogiskt skicklighet. Kalmar läns museum vill med avtalet bredda kunnandet inom naturmiljön och skapa ett helhetsgrepp i arbetet med landskapet. Det ger också inspiration till utökat samarbete med regionala och lokala naturmiljö- och kulturmiljöorganisationer.

Kas Hamman, chef för Cape Nature, hade kommit från Kapstaden i Sydafrika för att underteckna avtalet. Från länsmuseet undertecknade museichefen, Örjan Molander och från Bridging Ages, Ebbe Westergren.