1 april 2015

Kalmar läns museum leder Sveriges byggnadsantikvarier

Kalmar läns museum leder Sveriges byggnadsantikvarier.

Liselotte Jumme, enhetschef för Bebyggelseenheten, Kalmar läns museum, är ny ordförande för den nationella föreningen BARK som samlar byggnadsantikvarierna på Sveriges länsmuseer. Hela 15 av landets 20 länsmuseer var representerade på årsmötet i Stockholm förra veckan då Liselotte valdes till ordförande. ”Föreningens syfte är att utveckla arbetsmetoder och att samverka mer mellan museerna” säger Liselotte Jumme. ”Vi ligger i framkant i Kalmar län med många byggnadsantikvarier som arbetar i länet.”

Kalmar läns museum har en av de mest omfattande verksamheterna vad gäller byggnadsvård i landet vilket bl a beror på att det finns ett stort intresse för frågorna i länet och många intressanta miljöer och byggnader.