8 mars 2013

Ny värme vid Räpplinge kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012.

Under en mycket regnig dag i oktober genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning vid Räpplinge kyrka på Öland. Undersökningen genomfördes med anledning av att ett nytt värmesystem skall installeras i kyrkan i form av en värmepump med tillhörande elkabel.