24 april 2013

Omvälvande händelser i Kalmar hamn

Museets bebyggelseenhet är i full gång med en utredning om Kalmars hamnområde på uppdrag av kommunen. Vi följer hamnens roll i förhållande till staden från medeltiden, då staden låg intill slottet, och fram till idag. På vägen passerar vi omvälvande händelser i Kalmars historia: den stora stadsflytten till Kvarnholmen på 1600-talet, de enorma utfyllnads- och anläggningsarbetena under industrialismens tid i slutet av 1800-talet då staden fick ett helt nytt ansikte och slutligen hamnindustrins upplösning under andra hälften av 1900-talet.

I den slutliga utredningen kommer vi att ha vaskat fram vilka kulturhistoriska spår som alla dessa epokgörande händelser har lämnat efter sig och vad de har för betydelse för upplevelsen av Kalmar som stad.