8 april 2015

Rösta fram din favoritbyggnad på Kvarnholmen!

Denna uppmaning kommer nu länsmuseet med när man lanserar en ny sida där alla kan rösta fram sin favoritbyggnad i Kalmar city. Ett urval om 21 byggnader har gjorts och nu pågår omröstningen som alla kan följa och påverka. Samtidigt kan man få lite mer information om de utvalda husen.
 
”Vi vill bidra till ökat intresse för Kvarnholmen och dess historia, säger Liselotte Jumme, enhetschef för Bebyggelseenheten. ”Kanske kan denna satsning få fler att vända blicken uppåt och börja titta på husen lite mer, uppskatta detaljer och kvaliteter och fundera över historien bakom”.
 
Den nya sidan är en del i en särskild satsning som länsmuseet gör under april månad med fokus på Kvarnholmen då, nu och i framtiden. En föreläsning, ett debattillfälle och en stadsvandring anordnas under onsdagskvällar under april. 

Rösta på din favoritbyggnad.