8 januari 2015

Sagabiografen i Oskarshamn

Läs om den antikvariska förundersökningen inför ombyggnad av välbevarad funkisbio till biostad - historik, kulturhistorisk värdering och antikvariska rekommendationer.

Läs mer här.