16 juni 2014

Skiftesverk och ängslador


Två nya faktablad. 

Vill du veta mer om skiftesverk och ängslador?
Då är du välkommen att  ladda ner våra nya faktablad.
De ingår i en serie om åtta, och har finansierats av Länsstyrelsen i Kalmar län.

 
I Kalmar län har vi över 300 ängslador. De ligger inte på öppna ängar som i norra Sverige, utan långt inne i skogen.
De är spännande minnen från livet förr och har höga kulturhistoriska värden.
 
Skiftesverk förekommer överallt i länet. De flesta ladugårdar är byggda så. Tekniken innebär att husen är byggda utan en
enda spik. Läs mer om historik och få tips om hur du bäst tar hand om och förvaltar dessa hus till kommande generationer.
 

Här hittar du våra faktablad