23 mars 2017

Superaktuellt att spara gamla fönster!

Ur SvD näringsliv debatt, fredag 17 mars:

”Det är ett systemfel med slit-och-släng”. I dag byts mängder med hållbara fönster ut helt i onödan och branschen använder missvisande reklam för att förmå husägare att byta sina fönster trots att de befintliga ofta är det bästa valet, både för miljön och den privata ekonomin skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler i en slutreplik till en debatt som förts i Svenska dagbladet. De säger vidare: Samhället står inför ett klimathot. I ljuset av det är det inte hållbart att mängder med hållbara fönster byts ut helt i onödan.

Aluminiumfönster som marknadsförs som ”underhållsfritt” är inte ett bra alternativ ur miljösynpunkt. De kommer att behöva bytas med jämna mellanrum, eftersom de inte är underhållsbara. Dessutom är aluminium en riktig miljöbov, som är väldigt energikrävande att tillverka och därmed bidrar till klimatuppvärmningen.

Kalmar läns museum har länge förordat fönsterrenovering på hus äldre än 1960 och välkomna debatten.

  • Fönstervirket före ca 1960 är särskilt utvalt fönstervirke av mycket högre kvalitet än vad som är vanligt idag.  Äldre fönster håller länge och kan underhållas. Underhållsbara fönster!

  • Det kan ta minst 40 år innan man sparat in den energi som ett omfattande fönsterbyte kostar. Det är därför nästan alltid tveksamt ur ekonomisk synvinkel att byta fönster på hus äldre än ca 1960. Se vidare energimyndighetens tips.

  • Tack vare profiler och tunna glasrutor ger äldre fönster ett vackert ljus i rummet, helt annorlunda jämfört med moderna fönster.

  • Fönstren är som huset ögon. När de byts mot fönster som inte har samma storlek eller utseende eller detaljrikedom eller kvalitet så blir huset fattigare både vad gäller utseende och kulturhistoriskt värde. Hela husets utseende påverkas! Och förändringar kan också påverka dina grannar.

  • Ur miljösynpunkt är det slöseri att byta god kvalitet mot ny sämre kvalitet med kortare hållbarhet. Vi vill slå ett slag för hållbar utveckling!

 

Om du har problem med dragiga fönster finns det en rad andra åtgärder som förhållandevis lätt och billigt kan göras i stället för att byta hela fönstret. Vi kan gärna hjälpa till med råd hur du kan göra i just ditt hus. Du kan också själv läsa mer enligt tipsen nedan.

Ja tack till under(hålls)-bara fönster! Varsamt är sparsamt. Våga vägra fönsterbyte!

Läs mer - tips:

Hållbara fönster, Byggnadskultur 2017 – 1: http://byggnadsvard.se/webbshop/byggnadskultur/byggnadskultur-2017-1

Det är ett systemfel med slit-och-släng, SvD näringsliv: http://byggnadsvard.se/webbshop/byggnadskultur/byggnadskultur-2017-1

Fönsterrenovering med energiglas: http://www.gbf.se/sites/default/files/files/fonsterrenovering(www).pdf samt http://www.gbf.se/sites/default/files/files/fastighetsbroschyr_0804.pdf

Byggnadsvårdsföreningens kunskapsbank: http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/frågeforum

Energiboken: http://byggnadsvard.se/webbshop/böcker/energiboken