8 maj 2013

Undervisning för studenter från Linnéuniversitetet

Richard Edlund, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum tog emot en grupp studenter på drygt 40 personer den 26: april.

Renässansen och Barocken var de två stilepoker som dagens föreläsningar och studiebesök kretsade kring. Studenterna läser en kurs som heter ”Arkitektur och byggnadsteknisk historia”. Kalmar slott och Domkyrkan i Kalmar var två studieobjekt som besöktes under dagen.