24 oktober 2016

"Vi tar demokratin för självklar"

Läs om en av museets tidsresor i Pia Olofssons artikel från Barometern.