Barbro Johnsson

Fil.dr, 1. antikvarie

Ansvarig tjänsteman för Jenny Nyström och Curt Stoopendaalstiftelsen som ligger under museichefen Ansvarig tjänsteman för biblioteket och Krusenstiernska arkivet som tillhör ABS

Kronan ABS