Genom att använda webbplatasen godkänner du vår användning av webbplatskakor. Jag godkänner! | Vad är webbplatskakor?

Nicholas Nilsson

Arkeolog, fil kand. GIS-samordnare

Ekonomiansvarig, Metodutveckling och GIS. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering. Specialområde: Järnåldersboplatser.

Arkeologi

Nicholas har skrivit 60 publikationer:


Alseda – Järnforsen, Inför ombyggnation av väg 127, Alseda, Skirö och Ökna socken i Vetlanda kommun samt Järeda socken i Hultfreds kommun, Jönköpings och Kalmar län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. Kulturmiljö, arkeologi. Arkeologisk rapport 2003:50

Arkeologisk förundersökning

Björnhovda 25:2

Bläcksvampen Tegelviken

Borgmästaren 8

Brandvakten 4

Förundersökning av kv Björken 22

Gladhammars gruvor

Gladhammars gruvor

Gång- och cykelväg från Blomstermåla till Mönsterås

Gärdslösa gilleshus

Klinta 1:2

Krafslösa 4:20

Krafslösa 6:1

Kronobäcks klosterkyrkoruin

Kulturhistorisk utredning

Kv Åldermannen

Mören - Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Mörghult, röjningsrösen och björnbärssly

Riksväg 34, Stora Alby-Glahytt

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Stadsparken

Stadsparken i Kalmar inför byggande av nytt konstmuseum

Stenåsa 3:3

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Transformatorstation vid Borgholms slott

Vassmolösa

Genom boplatslämningar över Åbyån. Särskild arkeologisk undersökning 1992.

Bredsättra kyrka 1:1

Rinkaby 9:2, 13:3

Omvärldsanalys kring digital kunskapsförmedling 2015.

Det digitala Sandby borg – Årsrapport 2015

I den medeltida sakristian vid Bredsättra kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012

Gärdslösa Gilleshus

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Mycket vind vid Lerkaka

Ny värme vid Räpplinge kyrka

Mören – Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Spår av gyllene vendeltid

Trafikplats Rinkabyholm

Korngatan – ett stycke 1600-tal

Mycket glas i källare och brunnar

Kv Åldermannen

Platsen för bastionen Gustavus Primus – Då och nu

Stadsparken i Kalmar inför byggandet av nytt konstmuseum

Stadsparken – Vatten- och fjärrvärmenedläggning inför det nya konstmuseet

Hagbygärde

Borgmästaren 8

Brandvakten 4

Krafslösa 4:20 – En boplats från sten- och bronsålder med överlagrande röjningsrösen

Krafslösa 6:1, Bilprovningen

Genom boplatslämningar över Åbyån

Kronobäcks klosterkyrkoruin – Förundersökning inför byggandet av ny informationsbyggnad 2009-2010

Liv eller död vid Mellstaby

Fornlämningar vid Möllstorpsgatan

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult

Gladhammars gruvor

Mörghult, röjningsrösen och björnbärssly

Gladhammars gruvor FU

Publik förstudie inför utbyggnad av E4

19 Blogginlägg av Nicholas:


Bokrecension ”Kring katedralen i Lund”

Ge järnet!

Torg och gator i Gamla stan

Nu är det hugget i sten!

Den gamla Korngatan

Arkeologi i ett annat universum

Gladhammarundersöknngen lever vidare!

Gladhammarundersökningen pågår för fullt!

Gladhammar - Igen!

Solen skiner – snön smälter…..

Att nå ut.

NU är den klar – Gladhammar rapporten!

Gladhammarrapporten är på gång!

Gamla stadsmuren i fokus.

Stads-GIS KÖPINGSVIK

Bokrecension: ”Domkyrkan i Lund”

Kalmar Storkyrka

Hårda tag i Skåningsmåla

Botten är nära!

Sidan uppdaterades 31 mars 2017 klockan 10.50