""

Nicholas Nilsson

Arkeolog, fil.kand

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering

Specialområde: Järnåldersboplatser

Nicholas är GIS-samordnare, ekonomiansvarig och arbetar med metodutveckling. Han arbetar med projektledning och arkeologiska undersökningar och har särskild kompetens och erfarenhet av

  • boplats- och gravundersökningar järnålder, medeltid och historisk tid
  • konsekvensanalyser
  • undersökningar inför vindkraftsetableringar
  • Stadsarkeologiska undersökningar i Kalmar

Nicholas har specialistkompetens GIS samt digital dokumentation i arkeologiska projekt, 3D-rekonstruering samt fotoscanning.

0480-45 13 35