Odlingslämningar och gravar i Snurrom

  • Årtal: 2017
  • Författare: Andreas Emilsson, Ludvig Papmehl-Dufay
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kläckeberga
  • Fil: 17_30_vasterslat_fu_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 2017