Sök bland 2047 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Väg E22 Delen Lösen-Jämjö
Johan Åstrand
Kenneth Alexandersson
Andreas Emilsson
Ådel Vestbö Franzén
2017 24,812 kB
Arkeologi:
Ingen borgruin
Cecilia Ring
2017 3,915 kB
Arkeologi:
Gång- och cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås
Nicholas Nilsson
2017 8,578 kB
Arkeologi:
En mellanneolitisk boplats
Kenneth Alexandersson
Anna-Karin Andersson
2017 9,808 kB
Byggnadsvård:
Mältan på Kyrkeby bränneri – Antikvarisk medverkan vid åtgärder på trappa och montering av räcken
Ulrika Haraldsson
2017 2,983 kB

Klicka på fyrkanten under plus och minus symbolerna på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.