Verksamhet för äldreomsorgen

Kultur + Kulturarv = sociala sammanhanget

Kalmar läns museum har arbetat med kulturarv som en metod i äldreomsorgen sedan 2009 i en rad projekt. Tillsammans med Kalmar och Mörbylånga kommuner samt äldrecenter i Sydafrika har museet tagit fram en metod, ett synsätt, där kulturarvet och de äldre sätts i centrum. Genom att utgå från personalen och de äldres erfarenheter, kunskaper och livsberättelser sätts människan och humanism i fokus.

  • Vi genomför personalutbildningar och stödjer arbetsgrupper i utvecklings- och förändringsarbete

  • Vi genomför även studiecirklar med äldreboenden samt kan göra specialvisningar i vissa utställningar.

  • Museet kan även hjälpa till med arrangemang som modevisningar, hattparader eller berättarstunder.

  • Vi lånar ut Minnesväskor till självkostnadspris

Är du intresserad av att använda kulturarv som metod för äldreomsorgen eller genomföra något arrangemang eller samarbete med oss så hör gärna av dig!

Tina Lindström tina.lindstrom@kalmarlansmueum

Emma Angelin Holmén emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

Vi på länsmuseet tycker detta är ett mycket spännande och givande att samarbeta med äldreomsorgen och har insett att vi har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra!