Pressinbjudan: Pressvisning av ny utställning i Hälleberga – som tar sikte på ett framtida odlings- och jordbruksmuseum

Mat- och odlingstraditioner står i fokus i en ny permanent utställning som öppnar på Hälleberga hembygdsgård den 23 oktober. Målet är att under 2022 och 2023 utveckla ett odlings- och jordbruksmuseum.

Media är välkommen till en förhandsvisning av utställningen innan den öppnar för allmänheten.

Tid: Onsdag 19 oktober 2022 klockan 10.00

Plats: Hälleberga hembygdsgård

På pressträffen medverkar: Hälleberga Hembygdsförening, Nybro kommun och Maja Heuer från EU-projektet Unika historiska Kalmar län

Hälleberga Hembygdsförening, som bildades redan 1950, har i sina samlingar en rad föremål som bland annat berättar om odling, mjölkproduktion, matkultur, biodling, timmerhantering, djurhållning och linodling. Genom sina samlingar och byggnaderna som hör till Hälleberga Hembygdsgård, berättar föreningen och om livet och människorna i socknen genom århundradena. I utställningen får besökaren vara med på en resa från slaga till skördetröska, från häst och vagn till traktor. Utställningen är permanent.

Odling och jordbruk är mer aktuellt än någonsin. Idag finns det en stark efterfrågan på närodlade varor och mathantverk och förnyat intresse för att odla själv igen.

Inom EU-projektet Unika historiska Kalmar län arbetar Kalmar läns museum tillsammans med Hälleberga Hembygdsförening under 2022 och 2023 med målet att påbörja utvecklingen av ett odlings- och jordbruksmuseum på Hälleberga Hembygdsgård och låta fler besökare i alla åldrar ta del av traktens mat- och odlingstraditioner. För visst har vi mycket att lära oss av äldre tiders kunskap om jord, mat och djurhållning. Dåtid möter nutid och vi får hjälp att utveckla miljömässiga och hållbara odlingsmetoder som tar oss in i framtiden.