Pressinbjudan: Pressvisning av utställningen ”Spot on! – Rockneby – kommunikation och transport genom tiderna”

Torsdag den 3 november klockan 10 har vi pressvisning av vår nya utställning ”Spot on! Rockneby – kommunikation och transport genom tiderna” som öppnar på Tjorvenmuseet i Rockneby.  

Under århundradena har folk, post, varor och gods passerat igenom Rockneby. Denna utställning handlar om Rocknebys spännande historia utifrån temat resande och transport.

Pressvisning: Torsdag 3 november 2022 klockan 10.00

Invigning: Lördag 5 november 2022 klockan 14.00

Plats: Tjorvenmuseet, Bölevägen 1, Rockneby

På pressträffen medverkar: Kristina Jeppsson, kulturutvecklare, Kalmar kommun och Maja Heuer, projektledare, Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs samt utveckla befintliga. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling genom platsutveckling. Tio olika platser i länet har valts ut och fått möjlighet att delta i satsningen som pågår under hela 2022. I Kalmar kommun har platsen Rockneby valts. Här finns ett spännande kulturarv, fina besöksanledningar, ett aktivt föreningsliv tillsammans med ett spirande näringsliv. I samband med det visas utställningsformatet ”Spot on” som synliggör platsens kulturarv och berättar om Rocknebys spännande transporthistoria genom tiderna.

– Utställningen syftar både till att främja platsen som besöksmål och få boende och besökare att uppleva allt det som kulturarvet i Rockneby har att erbjuda, men också att öka samverkan och intresset hos företag och föreningar om hur de kan använda Rocknebys kulturarv och den kunskapen för att utveckla sina egna verksamheter, säger Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län.

Utställningen visas under perioden 5-13 november 2022.