Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Birgitta Birgersdotter

Birgitta är avbildad som en adelsdam i praktfull renässansdräkt. Olja på duk, 1839. A.F. Hjertsäll. Texten på målningen lyder: "Cop. av A.F. Hjertsäll 1839 S. Brigita filia domini Birg. Petr. leg. Upland"; Sankta Birgitta dotter till Lagmannen i Uppland, Birger Petersson. Inv nr KLM 12576. Kalmar läns museum. Foto: Pierre Rosberg


Tavlan har under året visats på Östergötlands länsmuseum och ingått i deras utställning "Europabilden av Birgitta". Där ingick bilden i en grupp av Birgittabilder som framställer henne som en ung vacker renässansdam, långt från framställningarna av den heliga Birgitta iförd nunnedräkt.

Genom konstnärers sätt att hantera de heliga gestalterna under 1800-talet kan man säga att de profaniserades. Deras helighet förmedlades på ett sätt som möjliggjorde en viss identifikation. Detta synsätt började göra sig gällande redan under 1500-talet. Helgon och heliga gestalter kommer mer och mer att skildras i konsten som om de vore nästan vilka människor som helst. Detta är också något vi kan iaktta i en del Birgittabilder. Kontakten med helgonet Birgitta är borta och därmed alla scener som utvecklats i denna tradition. I stället är det kvinnan, hustrun, modern Birgitta som framställs i dessa bilder, främst porträtt.

Frågan diskuterades emellertid huruvida det verkligen är Birgitta som har skildrats på detta sätt eller om det istället handlar om ett senare namngivningsförfarande av porträttet. Det var inte ovanligt att man i släktgallerier eller familjesamlingar skrev på sina målningar vem det föreställde, och det var nog inte alltid som familjetraditionen stod för verifierad historisk kunskap. Kvinnoporträtt som under historiens gång förvandlats till Birgittabilder är inte ovanliga. En sådan målning är förmodligen Hjertsälls, Birgitta Birgersdotter från 1839, vilken också dessutom är en kopia av en äldre målning. Vilken framställning målningen är en kopia av är dock inte känt.

Litt: Östergötlands länsmuseum, Europabilden av Birgitta. Utställningskatalog 2003.2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire