Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Hemlighetsfull dopfuntscuppa från södra Öland

Foto: Pierre Rosberg.


Odekorerad, gotisk dopfuntscuppa i gotländsk kalksten, daterad till 1300-talets andra hälft.

Dopfuntscuppan har nyligen skänkts till museet av Barbro Forsberg och Birger Gustafsson från Bredinge, Mörbylånga kommun. Den har under flera generationer stått som prydnad och blomkruka i trädgården till Barbros föräldrahem i Näsby, Ås socken. Barbro har av sin far fått berättat att dopfuntscuppan ursprungligen kommit från Segerstads kyrka. Familjen skulle ha fått den som pant i samband med att man gav ekonomiskt stöd åt församlingen. När detta skulle ha inträffat har fallit i glömska, men Barbro menar att cuppan bör ha tagits emot av antingen hennes farfar Gustaf (1887-1963) eller gammelfarfar Georg (1852-1910).

Det verkar dock inte så troligt att cuppan kommer från Segerstads kyrka, eftersom där redan finns en medeltida dopfunt. Funtens cuppa vilar på en del av en pelare från den medeltidskyrka som fanns på platsen fram tills den nuvarande kyrkan uppfördes 1839. Foten till samma dopfunt återfinns ute på kyrkogården och fungerar som solur, placerad ovanpå två andra kolonndelar. Cuppan och foten dateras till 1200-talet.

En alternativ teori som diskuterats är att den skänkta dopfuntscuppan skulle komma från Ås kyrka. I Ås kyrkas torn förvaras foten till en medeltida dopfunt, men cuppan saknas. Tyvärr faller teorin på att foten daterats till 1200-talet medan cuppan som stått i Näsby antas vara från andra hälften av 1300-talet.

Vi har också funderat på om cuppan skulle kunna ha sitt ursprung i något av de båda medeltida kapell som funnits långt ner på södra Öland – S:t Johannes vid Kyrkhamn nära Ottenby och S:t Stefan eller S:ta Barbara i Gräsgård. Kapellen är rivna sedan länge och man vet inte riktigt när de byggdes, men fynd av mynt tyder på att S:t Johannes kan ha uppförts under första hälften av 1300-talet. Om kapellen haft dopfuntar skulle någon av dessa kunna ha tagits omhand och hamnat i Segerstads kyrka när kapellet slutade användas, så att det under en tid funnits två funtar i Segerstad. Konsthistorikern Ragnhild Boström, som forskat om Ölands medeltida kapell, menar dock att kapellen inte hade doprätt och följaktligen inte heller några dopfuntar. Alltså faller även detta försök att hitta en förklaring till cuppans ursprung.

En noggrann genomgång av gamla kyrkliga arkivhandlingar skulle möjligen kunna ge svar, men innan detta tidsödande arbete är utfört bevarar cuppan sin hemlighet.


Dopfuntscuppan användes som kruka i trädgården till familjen Forsbergs gård i Näsby. Fotografi från sommaren 1956. Fallet är inte unikt. Förvånansvärt många medeltida dopfuntar hamnade i rabatterna vid präst- och herrgårdar i samband med att kyrkorna revs eller byggdes om och moderniserades på 1800-talet. De flesta har sedan hittat tillbaka till kyrkorna under 1900-talet. Foto: Familjen Forsberg.

Familjen Forsberg fotograferad framför bostadshuset i Näsby omkring 1935. Vid denna tid var dopfuntscuppan placerad i rabatten intill fasaden. Till vänster står Barbros faster Ingejärd, därefter följer farfar Gustaf, farmor Signe och pappa Bertil. Foto: Familjen Forsberg.

1. Dopfunten i Segerstads kyrka är sammansatt av en cuppa från 1200-talet och ett uppochnedvänt kapitäl till en pelare från den rivna medeltidskyrkan. Cuppan återfanns 1930 som vattenho på en av gårdarna i socknen. 2. Foten som antas höra till Segerstads kyrkas medeltida dopfuntscuppa står ute på kyrkogården och fungerar som solur, placerad ovanpå två andra delar av kolonnen. 3. Dopfuntsfot som står i Ås kyrkas torn. Foten har daterats till 1200-talet. Foton: Jan Westergren.


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire