Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Kvarnholmen sedd från norr

Oljemålning, konstnär okänd. Målad omkring 1870. Motivet är Kvarnholmens norra sida, sedd med Ängös bryggor i förgrunden. Norra sidans småskaliga bebyggelse syns tydligt. Även ett stycke av norra vallen med Kantarevalvet, där Östra Sjögatan mynnar ut mot vattnet, har avbildats. Domkyrkan är centralt placerad i tavlan. Till vänster Läroverkets byggnader (nuvarande stadshuset), Läroverkets gymnastikbyggnad som uppfördes 1867. Inköpt 1940. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. Retuschering av skador: Stefan Siverud, Kalmar läns museum.


Ända sedan domkyrkan stod klar i början av 1700-talet har facklorna på dess gavlar och torn varit en del av Kalmars siluett. Den omtalat engagerade och viljestarke stadsarkitekten Nils Carlgren som var verksam 1937-1967 månade om att den samlade husmassan fick en enhetlig höjd som bakgrund till domkyrkan. Det är förmodligen honom vi har att tack för att Kvarnholmens stadssiluett ser ut som den gör än idag.

Hur viktigt är det att domkyrkan får fortsätta dominera över Kvarnholmen sett från norr? Den norra sidan av Kvarnholmen står inför ett stort förändringstryck. Ur Kalmar läns samlingar kommer de tre reproducerade målningar från olika tider som har vyn från norr gemensamt.


Oljemålning utförd av konstnären Erik Lönnegren, 1897-1949. Motivet är Kvarnholmens norra sida sedd från Fredriksskans. Små hus med plank mot norr. Ångkvarnen, gamla läroverket samt Domkyrkan i bakgrunden. I förgrunden broarna över Fredriksskanskanalen. Motivet visar tydligt hur det såg ut innan Thernströmska gården revs på 1930-talet före det att Västra Sjögatan öppnades upp hela vägen fram till Södra Kanalgatan och Fredriksskansbron. Gåva 2006 av C Ao Kalmargruppen (Försvarsmakten), Kalmar. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.

Akvarell från 1935 av konstnärinnan Linnèa Millar-Blomqvist, 1901-2000. Motivet visar ett mindre utsnitt av Kvarnholmens norra sida med Domkyrkan och Thernströmska gården i centrum, i förgrunden avskärmas tomten av plank och en rest av stadsmuren. På den öppna platsen vid muren finns räcke för parkering av hästekipage. Thernströmska gården låg vid återvändsgatan Västra Sjögatan som efter att byggnaden revs på 1930-talet förlängdes fram till Södra kanalgatan och Fredriksskansbron. Inköpt 2012. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire