Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Moonskrift – Punktskriftens föregångare

Två böcker med Moonskrift, en tidig form av blindskrift. Luthers lilla katekes samt profeten Hosea ur Gamla Testamentet. Foto Pierre Rosberg


 I dag är ordet blindskrift närmast synonymt med Louis Brailles punktskrift. Men Moonskriften introducerades i Sverige innan punktskriften kom och användes även senare parallellt med denna. William Moon – själv synskadad - utarbetade ett system för blindskrift där han skapade enkla bokstavstyper som påminde om våra latinska men som även var influerade av stenografiska tecken. Tecknen hade sin direkta motsvarighet i det latinska alfabetet – vilket gjorde att skriften gick att använda på olika språk. Varannan rad lästes från vänster till höger, varannan från höger till vänster. Till Sverige kom Moonskriften via Brittiska och utländska bibelsällskapet i London. 1853 fick Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla på Djurgården i Stockholm fjortonde kapitlet i Johannes evangelium som gåva. Tio år senare inledde Manilla egen tryckning av Moonböcker, till största delen bibelböcker. Våra böcker – profeten Hosea ur Gamla Testamentet och Luthers lilla katekes – har använts vid fattighuset i Ryssby socken. Personal från Enlidens servicehus i Rockneby hittade dem i källaren och erbjöd länsmuseet att ta emot dem. Den ena är tryckt i England 1875 och den andra vid Institutet för Dövstumma och Blinda, Stockholm, 1863. Moonskriften hade en svaghet – den kan inte skrivas för hand. Detta ledde till att den konkurrerades ut av braille, punktskriften, uppfunnen av Louis Braille som levde mellan 1809 och 1852.


Moonskriftens tecken hade sin direkta motsvarighet i det latinska alfabetet. Foto Pierre Rosberg


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire