Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Såsom bladen falla aff en roos

Inskriftstavla från 1777. Foto Pierre Rosberg


På den Gamla kyrkogården i Kalmar fanns det förr ett benhus. Benhuset användes till att lägga de ben i som kom fram när man grävde nya gravar. I museets samling finns tre föremål från benhuset.

Hur gammalt det äldsta benhuset var vet vi inte, det omtalas första gången 1611. År 1645 byggdes ett nytt hus. Det var gjort av tegel och låg intill nordöstra delen av kyrkogårdsmuren. Den äldsta av inskriftstavlorna är från denna byggnad.

År 1777 revs det gamla benhuset och ett nytt uppfördes. Det var en femsidig byggnad av sten med ett högt valmtak. Teckningen från 1871 visar dess utseende. Till vänster om dörren placerades den gamla inskriftstavlan och till höger en ny. Dödskallen av koppar satt längst upp på takets spira.

Inskriftstavlorna talar om för oss att ”Gudh giort rät och lijka, fattiga ligga ibland the rijka” (1645). På tavlan från 1777 kan vi läsa ”Du rike se din fattigdom, du fattige se din rikedom … edra öden i tiden olika, varda här lika”. I benhuset och i dödsriket är alla lika oavsett vem du var under din tid på jorden.

Det sista benhuset revs 1888 och de tre föremålen kom då i museets ägo.

Museet har denna månad valt att rikta uppmärksamheten mot dessa inskriftstavlor. Detta på grund av att inskriftstavlorna tillsammans med resten av stensamlingen är den första föremålskategorin som har flyttats till museets nya magasin.


Inskriftstavla från 1645. Foto Pierre Rosberg

John Roséns teckning av benhuset från 1871. Foto Pierre Rosberg

Dödskallen satt på benhusets tak. Foto Pierre Rosberg


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004BarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire