Tjänster

    På Museiarkeologi sydost arbetar vi med en mängd olika typer av kulturhistoriska och arkeologiska uppdrag. Vanligast är arkeologiska undersökningar men vi jobbar också med andra frågor. Det kan t ex. handla om att ta fram olika typer av kunskapsunderlag eller genomföra inventeringar som kan användas som underlag i kommunernas kulturmiljöprogram, Länsstyrelsernas åtgärds- och bevarandeplaner eller i samband med andra utvecklingsprojekt.

    Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med både digitala och analoga informations- eller skyltprogram för fornlämningsmiljöer och andra kulturhistoriska platser. I menyn här till vänster hittar du mer information om de tjänster som vi erbjuder.