Arkeologihund

  Inom arkeologin idag finns ett behov av olika tekniker som hjälper arkeologen att se under markytan utan att gräva. Det är såväl en fråga om kostnader för arkeologiska undersökningar som bevarandet av fornlämningar som framkallat behovet av prospekteringsmetoder som genererar mycket information utan att förstöra. Det som tidigare har saknats bland prospekteringsmetoderna är en som kan användas för att lokalisera mänskligt skelett. Genom extensiv träning och utförliga vetenskapliga tester finns det nu en tidsbesparande och kostnadseffektiv tjänst för just detta – Arkeologihunden.

  Tillsammans med arkeologen och hundföraren Sophie Vallulv kan vi erbjuda en snabb och kostnaseffektiv tjänst för att hitta skelett under markytan.

  Exempel på uppdrag där arkeologihund kan anlitas:

  • Avgränsning av utgrävningsyta
  • Sök för att fastställa eller utesluta förekomsten av humanosteologiskt material
  • Hitta den exakta platsen för gravplatser med tidigare oklar placering eller utbredning

  Kontakta gärna oss för mer information och offert!