Solberga, Köpingsvik

I Köpingsviksområdet på Öland finns det omfattande och rika arkeologiska lämningar som kan berätta om hur bebyggelsen och livet har sett ut på platsen från stenålder (mesolitikum, ca 12 000–6 000 år sedan) till medeltidens mitt (från ca år 500–1200). Från historiska källor och tidigare arkeologiska undersökningar vet vi att Köpingsvik varit en viktig handelsplats under den här perioden.

Ett stort antal arkeologiska undersökningar har utförts i Köpingsvik genom åren och den senaste genomfördes under sommaren 2021. Undersökningen utfördes inför byggnation av ett mindre bostadskomplex inom fastigheten Solberga 4:2. Inom den fastighet som undersöktes påträffades framför allt lämningar från senvikingatid och tidig medeltid. Vid flera undersökningar i Köpingsviksområdet har en strandmur påträffats som nu ligger dold under marken. Så var även fallet här och liknande strandmurar har observerats på andra liknande handelsplatser från samma tid som t.ex. Birka, Hedeby och Ribe. Förutom strandmuren undersöktes även lämningar i form av stolphål från byggnader, härdar, ett grophus och ett avfallsdike.

Under 2022 färdigställs rapporten för detta uppdrag.

Ort: Köpingsvik, Borgholms kommun

Ansvarig: Jhonny Therus

Startade: 2019