Publik arkeologi och förmedling

För oss är det viktigt att bidra till kunskapsuppbyggnaden i de län där vi verkar. Den kunskap vi samlar in genom våra arkeologiska och kulturhistoriska uppdrag ser vi därför som viktigt att dela med oss av till andra. Varje år genomför vi ett stort antal kommunikations- och informationsinsatser kopplat de arkeologiska projekt vi utför. Insatserna kan vara både fysiska och digitala.

Du kan framförallt ta del av den kunskapen genom arkeologiska rapporter, men också genom de populärvetenskapliga artiklar och publikationer som ibland produceras som del av våra projekt. Vi skriver också vetenskapliga artiklar och skapar digitala guider. I vissa fall gör vi också digitala visningar av platser som är svårtillgängliga för allmänheten eller håller i föreläsningar. På så vis bidrar vi till att så många som möjligt kan ta del av vårt gemensamma kulturarv. Fynden vi samlar in vid undersökningarna hamnar i museets samlingar och magasin. Vissa kan du se i Digitalt museum eller i någon av museets utställningar.

Nedan ser du några av de publika projekt och digitala insatser vi arbetat med.