lördag 1 september kl. 10:00 - 16:00

Bötterumsmässan

Mässan för byggnadsvård, hantverk och trädgård i Bötterum.

Program för Bötterumsmässan 2018:

10:00 Bötterumsmässan öppnar.

11:00”Att ympa ett äppelträd”. Pomolog Sven Plasgård (ca 20 min). Samling i Örtagården. 

11:30 ”Byggnadsvård och husen i Bötterum”. Visning i parken och konkreta byggnadsvårdstips med Långemåla hembygdsförenings ordförande Dea Carlsson och byggnadsantikvarie Ellen Olsson, Kalmar läns museum (ca 30 min). Samling på Gårdsplanen vid Tingshuset. 

12:00 ”Upplev Bötterums museum”.  Bötterums museum visas av f.d. ordförande i Sveriges hembygdsförbund Birger Svanström (ca 30 min). Samling utanför Gästgiveriet. 

12:30 ”Lien och dess hantering”. Med ”Liemannen” Kjell Gustafsson (ca 40 min). Samling i Tingshusparken. 

13:00 Gärdesgårdar i trä, så går det till! Anne och Daniel från Sulegångs natur- och kulturcentrum finns på plats för att svara på frågor och berätta om gärdesgårdsbyggande. Dagens byggnation utgår p.g.a. risk med kraftig eldning. Drop-in. Vid gärdesgården i Hembygdsparken.  

13:30 ”Byggnadsvård och husen i Bötterum”. Visning i parken och konkreta byggnadsvårdstips med Långemåla hembygdsförenings ordförande Dea Carlsson och byggnadsantikvarie Ellen Olsson, Kalmar läns museum (ca 30 min). Samling på Gårdsplanen vid Tingshuset.  

14:00 ”Att ympa ett äppelträd”. Pomolog Sven Plasgård (ca 20 min). Samling i Örtagården. 

14:30 ”Lien och dess hantering”. Med ”Liemannen” Kjell Gustafsson (ca 40 min). Samling i Tingshusparken.

15:00 ”Upplev Bötterums museum”.  Bötterums museum visas av f.d. ordförande i Sveriges hembygdsförbund Birger Svanström (ca 30 min). Samling utanför Gästgiveriet. 

16:00 Bötterumsmässan stänger. 

Under hela dagen visas Gästgiveriet (museet) av Långemåla hembygdsförening. 

Pomolog Sven Plasgård sortbestämmer äpplen och päron under hela dagen (dock ej när ympning visas). Tag med några fina exemplar av varje sort. 

Tapetexpert Frida Ateva från länsmuseets åldersbestämmer tapeter och ger tips och råd- ta med bilder eller bitar av tapeter. 

Barnaktiviteter finns särskilt invid Tingshuset, sagoberättande, gammaldags lekar, lekredskap för barn och vuxna. Tipspromenad för barn och vuxna (start vid informationstältet).  

Ladda ner program och karta över mässområdet. 

Följande utställare är anmälda: Fönsterhantverkaren i Kristdala

 • Källans Naturprodukter
 • Kvillens fönsterhantverk
 • Hanssons fönsterhantverk
 • Tegelvikens fönsterhantverk
 • Utmarkens fönsterrenovering
 • Fönsterhantverkare Carl Barke
 • Källmans specialsnickerier
 • PelArne Smide
 • Peter Oldenburg, smed
 • Dahlbergs Kakelugnsmakeri
 • Wahlnemo byggnadsvård, bl a dekorationsmåleri
 • Träprofil, Tage Johansson
 • HH Inredning Finsnickeri
 • Drags plåt AB
 • Engwall o Claesson linoljefärg
 • Jan -Ove Svensson och Rolf Eriksson visar timring
 • Stickspånshyvel i arbete, Målilla-Gårdveda hembygdsförening 
 • Rödfärgskokning, Målilla-Gårdveda hembygdsförening
 • Sulegång, Kultur- och naturcentrum, visar hur man bygger gärdesgård i trä. 
 • Byggkult, byggnadsvård och kulturmiljö, byggnadsantikvarier
 • Ross murteknik, kalkbruk och murning
 • Törnkullens byggnadsvårdsbutik, Oskarshamn
 • Ölands byggnadsvård med försäljning av byggnadsvårdsprodukter
 • Wederslöf Byggnadsvård AB, butik och förevisning av Speedheater
 • Högsby kommun, visar kommunens nya Kulturmiljöprogram. 
 • Högsbyortens biodlarförening
 • Sven Plasgård, pomolog med sortbestämning av äppel och förevisning av ympning
 • Svenska örtasällskapet
 • Ölands Sydöstra Trädgårdsamatörer ( Ö-STA)
 • Rosensällskapet
 • Emådalens Trädgårdssällskap
 • Ängsbackens handelsträdgård, plantförsäljning och rådgivning
 • Pelargon Oscar, försäljning och rådgivning
 • Frangens vardagslyx och lamm (ullberedning mm)
 • Lokala slöjdhantverkare (mer information kommer)
 • Höjdens mejeri (lokalt osthantverk)
 • Kjell Gustafsson, ”Liemannen” förevisar lien och hur man använder den
 • Kalmar läns hemslöjd
 • Kalmar läns hembygdsförbund, berättar om hembygdsförbundets verksamhet
 • Dräktrådet förevisar hembygdsdräkter och sömnad kopplat till det
 • Länsstyrelsen Kalmar län, berättar om rådgivning och kurser inom Landsbygdsprogrammet
 • Kalmar läns museum, byggnadsantikvarier
 • Kalmar läns museum, tapetexpert
 • Kalmar läns museum, kulturmiljöpedagoger

Att äta på mässan:
Kroppkakor, korv med bröd. 
Hemmagjord ostkaka, hembakat kaffebröd och kaffe. 
Nabbens delikatesser serverar bl a strömming med potatismos. 

Att göra på mässan bland annat:

 • Smed 
 • Fönsterrenovering
 • guidning av Bötterums gästgiveri
 • Pomologer sortbestämmer dina äpplen och päron
 • Bygg timmerhus
 • Biodling
 • Ullberedning
 • Tapetexpert
 • Gärdesgårds-byggande
 • Plåtslageri
 • Rödfärgskokning
 • Stickspånshyvel i arbete
 • Trädgårdsamatörerna och ­Rosensällskapet på plats
 • Traditionellt hantverk/slöjd
 • Ympning av fruktträd
 • Massor av kul för alla åldrar!

Bötterumsmässan anordnas i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar, Långemåla hembygdsförening och Kalmar läns hembygdsförbund.

Vill du ställa ut på mässan? Här kan du ladda ner information för utställare.

Bötterumsmässan går i linje med de nationella miljömålen och de globala målen för Hållbar utveckling (Agenda 2030) och då främst:

Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsest uktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig t aditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.

Kultur- och bebyggelsemiljöer
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlings landskapet är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Programblad Bötterumsmässan 2018

Information för utställare Bötterumsmässan 2018Öppen utställning för alla i länsmuseets kafé: Min källa till fred

Arkeologidagen: Senaste nytt från Sandby borg!