Kommande utställningar

Sommarutställning 2022

Stig på – länet runt på 20 minuter

Möt människan genom tiderna!

I den här utställningen får du följa med på en historisk och geografisk resa genom Kalmar län. Du får följa vägen från stenåldern, då vi gick från att vara nomader till bofasta bönder, vidare genom brons- och järnålder med den tidens livsvillkor och föreställningsvärldar, medeltidens urbanisering, 1600-talets krig, emigrationen och industrialiseringens under 1800-talet och ända fram till 1900-talets slut. Det finns nio historiska hållplatser längs vägen och vid varje stopp får du möta en människa och ta del av ett livsöde kopplat till föremål ur museets samlingar. Vad kan en flintdolk, ett krus eller yxa berätta om en människas liv? Stig på och häng med, så får du veta!

Hembygdsföreningarna i länet finns representerade genom insända personberättelser. Läs till exempel om Elsa Persson i Alböke, Sigurd på Mon i Förlösa eller patron Gustaf i Fliseryd.

Det finns förklarande texter i utställningen men också fördjupningstexter i form av QR-koder. Utställningen är på svenska. Det finns en beskrivning av utställningen i en broschyr för utställningens engelskspråkiga besökare.

Utställningen passar både för barn och vuxna.

Vernissage med invigning

Måndag den 27 juni 2022 klockan 12.30.

Utställningsperiod

Utställningen visas 27 juni - 30 september 2022 på Kalmar läns museum.

Medverkare och produktion

Utställningen är ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarna har bland annat bidragit med personberättelser.

Samtliga enheter på museet är involverade och har på olika sätt bidragit till utställningen. Föremålsantikvarierna har haft ansvar för urval av föremål. Arkologer, historiker, bebyggelseantikvarier och antikvarier har bidragit med till exempel kartor och kunskap om de olika tidsåldrarna. Verkstaden och marknadsavdelningen har bidragit med produktion av montrar, fotografering och grafisk produktion. Flera medarbetare har också medverkat som statister och modeller vid utprovning av kläder. Totalt är cirka ett trettiotal personer inblandade under flera månader för att få allt färdigt i tid.

Utställningens formgivare är Ann-Karin Mycklebostad.