Gamla industriområdet – från fabriker till butiker

Kalmars första industriområde växte fram längs järnvägen där köpcentret Giraffen ligger i dag. Här tillverkades tändstickor, tåg, glas och bacon. Med korta texter och många bilder berättar vi historien om en svunnen industriepok.

Se vad som händer på museet idag.