Gesällen - Utgrävning pågår

Gesällen - Utgrävning pågick

Nu har den arkeologiska utgrävningen av kvarteret Gesällen blivit utställning på Kalmar läns museum. Utgrävning pågick- lägesrapport från undersökningen av kvarteret Gesällen visas i vårt kafé.

Vi ställer ut fynd och fotografier, berättar om arkeologerna och lyfter fram deras egna berättelser.

Utgrävningen av kvarteret Gesällen pågick mellan april och början av november i 2012. 20 arkeologer arbetade med att undersöka och dokumentera de tolv tomterna under den före detta parkeringsplatsens upprivna asfalt.

De gräver sig baklänges ner genom seklen och hittar fynd från 1600-talet och nästan fram till vår egen tid - från kakelplattor till reklamskyltar. Vi får ny kunskap om vad man åt, hur man levde och vad man arbetade med. Nu kan du ta del av detta hemma hos oss på länsmuseet.

Utställningen är producerad av Kalmar läns museum i samarbete med Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, UV Öst och visas i vårt kafé.

Plan 4, kafét


Se vad som händer på museet idag.