Kalmar då och nu – fotoskatter ur våra samlingar

Kalmar läns museum äger flera hundratusen fotografier. En avdelning på museet arbetar fortlöpande med att göra bilderna tillgängliga digitalt för allmänheten.

Ur denna bildskatt har ett antal bilder av det sena 1800-talets Kalmar vaskats fram. Samtliga fotografier är tagna mellan 1860 och 1880 och ger en helt annan bild av staden än vad vi är vana vid att se. Bilderna har kompletterats med korta, lättillgängliga bildtexter som passar bra att ta del av i samband med träningspasset.

Visste du till exempel att ett smörgåsbord på Svanfeldts hotell vid Stortorget kostade 1,25 1895? Eller att en tobaksarbeterska tjänade elva öre i timmen samma år? Kände du till att Byttan, restaurangen i Stadsparken, fick sitt namn eftersom den påminde om en traditionell smörbytta?

Fotoutställningen har tidigare visats på Giraffens köpcentrum där länsmuseet hade tillfällig museifilial under sex veckor förra året.

Oxhagshemmets entré


Se vad som händer på museet idag.