Lek med Astrid

Vi uppmärksammar Astrid Lindgrens 100-årsjubileum med en lekfull utställning som utgår från hennes egen barndom och hennes tankar om lekens betydelse. Hur har barns lek och fritid förändrats under 1900-talet - barnets århundrade? Skiljer sig Bullerbybarnens lekar i 1900-talets början egentligen så mycket från Pippis revolution i barnkammaren på fyrtiotalet och vår egen it-ålders?

Se vad som händer på museet idag.