Glimtar från Sandby borg - Arkeologisk forskning pågår

  För 1600 år sedan föll invånarna i Sandby borg på Öland offer för en brutal massaker. Platsen övergavs och den tragiska händelsen föll i glömska – tills för bara några år sedan. Då arkeologerna satte sina spadar i jorden möttes de av ett fruset ögonblick, en fasansfull berättelse om katastrof och ond bråd död.
   
  Detta berättar vi om i nya miniutställningen Glimtar från Sandby borg – Arkeologisk forskning pågår.
   

  Det vi undersöker i Sandby borg är unikt på flera sätt. Många av fynden är av en kvalitet som nästan saknar motstycke. Men det mest speciella är den oerhört ovanliga arkeologiska situationen, att tiden i borgen oförutsett och plötsligt stannat och att det vi gräver fram faktiskt till stor del är resultatet av en enskild händelse, säger Ludvig Papmehl-Dufay, arkeolog vid Kalmar läns museum.

   
  I utställningen berättar vi – på allmän begäran - för första gången i utställningsform om historien, frågorna, teorierna och de arkeologiska undersökningarna kring Sandby borg. Vi visar också ett mindre urval föremål som hittats i borgen.
   

  Materialet från Sandby borg är verkligen i en klass för sig och förtjänar en stor och omfattande utställning. Sådant tar tid, och flera av föremålen kräver också en stor säkerhet för att kunna ställas ut. Samtidigt ser vi att intresset är så enormt stort, vi får hela tiden frågor om var och när man kan få se något mer om Sandby borg. Därför har vi valt att med kort varsel sätta upp denna miniutställning, där man får en första introduktion till platsen och fynden, säger Ludvig Papmehl-Dufay.


  Projektet kring Sandby borg drivs av Museiarkeologi Sydost som är den arkeologiska enheten vid Kalmar läns museum. Besök projektets hemsida, och gilla oss på Facebook!
  www.sandbyborg.se
  www.facebook.com/sandbyborg
   

  5 jul 2014 - 31 dec 2015

  Kalmar läns museum plan 2


  Se vad som händer på museet idag.