Styrelse Wimmerströmska gården

Styrelse Wimmerströmska gården
Ordinarie        Ersättare

För Kalmar läns museum:
Örjan Molander, ordf     Kerstin Nord

Tobias Ahlstedt        Lennart Arfwidsson

Släktrepresentanter:
Maria Wimmerström     Malin Wimmerström

För Västerviks kommun:
Ulf Jonsson    Jonas Törngård

För Kalmar läns hembygdsförbund:
Ulla Svärdson, vice ordf    Mats Halling

Revisor
KAN Ekonomi & Revision AB i Vimmerby