Styrelse Wimmerströmska gården

  Styrelse Wimmerströmska gården
  Ordinarie        Ersättare

  För Kalmar läns museum:
  Örjan Molander, ordf     Kerstin Nord

  Tobias Ahlstedt        Lennart Arfwidsson

  Släktrepresentanter:
  Maria Wimmerström     Malin Wimmerström

  För Västerviks kommun:
  Ulf Jonsson    Jonas Törngård

  För Kalmar läns hembygdsförbund:
  Ulla Svärdson, vice ordf    Mats Halling

  Revisor
  KAN Ekonomi & Revision AB i Vimmerby