lördag 27 oktober 2012
Ännu en kista ur djupet

Författare: Lars Einarsson Lars Einarsson

Idag blåser det ordentligt utanför östra Öland. 16-18 m/sek.från väst. Då får regalskeppet Kronan ligga ifred. Igår däremot fick vi efter ett par dagars väntlage iland p g a hårda vindar, möjlighet att nedstiga i djupet. Vi kunde avsluta bärgningen av ännu en kista som legat på skeppets trossdäck. Kläder, mynt, en rakhyvel och en borrsväng är några av de föremål som åter fick se dagens ljus efter 333 år på Östersjöns botten.Tyvärr gick inte kistan att bärga hel med sitt innehåll. Locket fans inte på plats så den fick grävas på plats på botten. Innehållet plockades försiktigt ur, del för del och dokumenterades därefter ombord på undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckel.Området där kistan stod, uppvisar även en skada i skrovet. Ett långskeppsgående brott har uppstått i samband med att fartyget hamnade på babordssidan på botten. Den underliggande leran har trängt in i fartygskroppen och bildar ett massivt täcke av ljust klet som täcker Kronans massiva ekkonstruktion. Men kistan hade lyckligtvis hamnat i ett skyddat läge närmast ett par kraftiga timmer. Därför var den fortfarande till stora delar intakt.Många undrar, tar fynden från det gigantiska regalskeppet aldrig slut? Under 29 år har undersökningarna av vraket pågått i Kalmar läns museums regi. Mer än 30 000 föremål har bärgats. Och tusentals återstår att bärga, för att kunna få en så nyanserad bild som möjligt av det 1600-talssamhälle som frystes i dödsögonblicket den där blåsiga första dagen i juni månad 1676. Mer än 800 män hade embarkerat skeppet som inom några dagar skulle kantra, explodera och sjunka. Deras kvarlevor och tillhörigheter finns kvar i djupet. De hjälper oss att berätta en unik historia om stormaktstidens vardag.Lars Einarsson

Kommentera